Velkommen til din

Kliniske Tandtekniker

De autoriserede kliniske tandteknikere, er en selvstændig behandlergruppe indenfor sundhedssektoren.

Vi er uddannet til at fremstille alle                     former for aftagelige tandproteser.

I øjeblikket sætter vi fokus på emnerne:

Min første tandprotese, Immediatprotesen !

Implantatproteser, på kunstige rødder !

Hvordan jeg får råd til det nye tænder med            en FRI -Konto

 !! Det er vigtigt at De henvender Dem til os inden påbegyndelse af nogen form for tandbehandling !!

Dette for at vigtig viden vedr. oprindelige           naturlige tandopstillinger og andre mundforhold,  ikke skal gå tabt.

 

 

Som stikordene hentyder til, er det vigtigt for os at fortælle! 

Du går ikke tandløs når den første

 Tandudtrækningsprotese,

Immediatprotese,

Provisorie,

eller hvad man nu foretrækker at kalde denne protese, fremstilles og gøres klar til at sætte i munden, lige efter tandudtrækningen.

Samme forhold gør sig gældende med  Implantatprotesen, som udgangspunkt skal du ikke gå tandløs.

 

Ring for tid til en uforpligtende og uddybende samtale, om hvilken individuel løsning vi kan tilbyde Dig!

 

Med venlig hilsen

Flemming  Lundgaard

u

Forside

Nye tandproteser på  Implantater

Læs mere under Implantatproteser

Nye tandproteser med FRI Konto

Læs mere under Priser

 

Kom til gratis protesekontrol!

Det koster aldrig noget at besøge os for en kontrol af dine bestående protesers tilstand.

Det koster heller ikke noget at få et tilbud på en istandsættelse af dit bestående protesesæt.
Eller hvad vil en eventuel fornyelse beløbe sig til og vi er selvfølgelig også behjælpelig med at søge om tilskud, hvis du er berettiget til dette. 
Vi har overenskomst med diverse kommuner.

Samtidigt vil vi selvfølgelig meget gerne fortælle om alle de ny former for protesefastholdelse, vi kan byde på i dag.
En meget stor del af aftagelige tandproteser bliver  fastholdt af implantater, d. v. s. at protesen sidder næsten lige så fast som dine egne tænder.